Nieruchomości na sprzedaż Nieruchomości na sprzedaż

Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 czerwca 2020 roku

 
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie wsi Winnica, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczysta nr LEI L/00045469/8, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 539 o pow. 0,1302 ha, o użytku Br-PsIII

Treść ogłoszenia

Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 10 czerwca 2020 roku

 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krotoszyce przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 47
Załącznik do zarządzenia - wykaz

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

 
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 21/1 obręb Dunino przeprowadzonego w dniu 3 czerwca 2020 roku

Pełna treść informacji

Zarządzenie nr 38 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 6 maja 2020 roku

 
ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia - wykaz

Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 5 maja 2020 roku

 
ws. ogłoszenia wykazu dla nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia - wykaz

Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 23 kwietnia 2020 roku

 
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie wsi Dunino, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LEI L/00043916/3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 21/1 o pow. 0,0304 ha, o użytku Bi -0,0304 ha

Treść ogłoszenia

Zarządzenie nr 34 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 20 kwietnia 2020 roku

 
w sprawie ogłoszenia wykazu dla lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz jego najemcy

Treść zarządzenia
Załącznik - wykaz

Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 25 lutego 2020 roku

 
ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 78 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 23 października 2019 roku

 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Treść zarządzenia
Załącznik nr 1 do zarzadzenia - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
Załącznik nr 2 do zarzadzenia - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego z dnia 10 września 2018

 

na sprzedaż działka nr 14 o pow. 0,8000 ha, klasy: PsIII-0,2400 ha, PsIV- 0,5600 ha, województwo dolnośląskie, powiat legnicki, gmina Krotoszyce obręb Janowice Duże, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LE1L/00046053/6.

Treść ogłoszenia (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia