Nieruchomości na sprzedaż Nieruchomości na sprzedaż

Zarządzenie nr 38 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 6 maja 2020 roku

 
ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia - wykaz

Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 5 maja 2020 roku

 
ws. ogłoszenia wykazu dla nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia - wykaz

Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 23 kwietnia 2020 roku

 
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie wsi Dunino, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LEI L/00043916/3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 21/1 o pow. 0,0304 ha, o użytku Bi -0,0304 ha

Treść ogłoszenia

Zarządzenie nr 34 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 20 kwietnia 2020 roku

 
w sprawie ogłoszenia wykazu dla lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz jego najemcy

Treść zarządzenia
Załącznik - wykaz

Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 25 lutego 2020 roku

 
ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 78 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 23 października 2019 roku

 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Treść zarządzenia
Załącznik nr 1 do zarzadzenia - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
Załącznik nr 2 do zarzadzenia - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego z dnia 10 września 2018

 

na sprzedaż działka nr 14 o pow. 0,8000 ha, klasy: PsIII-0,2400 ha, PsIV- 0,5600 ha, województwo dolnośląskie, powiat legnicki, gmina Krotoszyce obręb Janowice Duże, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LE1L/00046053/6.

Treść ogłoszenia (format PDF)

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego z dnia 7 sierpnia 2018 roku

 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Czerwony Kościół, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LE1L/00044111/7, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 19/2 o pow. 0,0335 ha, klasy: RIVa-0,0306 ha, PsIV- 0,0029 ha.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Zarządzenie Nr 33 /2018 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 10.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie Babin

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krotoszyce przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym jednolokalowym w obrębie Babin, miejscowość Kościelec wraz z działką gruntu nr 98/9 o pow. 503 m2.

Zarządzenie Nr 33 /2018 (format PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2018 - wykaz (format PDF)

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

 

Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 10.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego położonej we wsi Czerwony Kościół

Zarządzenie Nr 32/2018 (format PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2018 - wykaz (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia