Nieruchomości na sprzedaż Nieruchomości na sprzedaż

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Krotoszyce, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LEI L/00040195/1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 771 o pow. 0,1145 ha, klasy RII- 0,0890 ha, PsIII- 0,0255 ha

Treść ogłoszenia
Oświadczenie-przetarg
RODO-oświadczenie
Decyzja o warunkach zabudowy
Załącznik graficzny do decyzji

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Krotoszyce, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LEI L/00040195/1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 771 o pow. 0,1145 ha, klasy RII- 0,0890 ha, PsIII- 0,0255 ha

Treść ogłoszenia
Oświadczenie-przetarg
Oświadczenie RODO
Decyzja o warunkach zabudowy
Załącznik graficzny do decyzji

Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 28 lipca 2020 roku

 
w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia - wykaz

Zarządzenie nr 71 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 28 lipca 2020 roku

 
w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości przeznaczonej do najmu w try bie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia - wykaz

Zarządzenie nr 67 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 21 lipca 2020 roku

 
ws. ogłoszenia wykazu dla lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy

Zarządzenie nr 67
Załącznik

Zarządzenie nr 60 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 7 lipca 2020 roku

 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 60
Załącznik do zarządzenia - wykaz

Zarządzenie nr 62 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 7 lipca 2020 roku

 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego wraz z udziałem w gruncie

Zarządzenie nr 62
Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 7 lipca 2020 roku

 
w sprawie ogłoszenia wykazu dla lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców

Zarządzenie nr 61
Załącznik do zarządzenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 czerwca 2020 roku

 
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie wsi Winnica, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczysta nr LEI L/00045469/8, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 539 o pow. 0,1302 ha, o użytku Br-PsIII

Treść ogłoszenia

Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 10 czerwca 2020 roku

 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krotoszyce przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 47
Załącznik do zarządzenia - wykaz
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Powszechny Spis Rolny 2020

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia