Kapitał Ludzki

Zajęcia w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I – III w Szkołach Podstawowych Gminy Krotoszyce”

 
Rozmiar czcionki:

Od 16.09.2011 roku rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I – III w Szkołach Podstawowych Gminy Krotoszyce”.

W ramach tego projektu w szkole w Krotoszycach odbywają się:

  • logopedyczne zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności z matematyki
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • gimnastyka korekcyjna

Praca na zajęciach odbywa się w małych grupach.

Zajęcia matematyczno – przyrodnicze skierowane są do młodych miłośników tych nauk. Na zajęciach dzieci rozszerzają swoją wiedzę matematyczną, poznają nowe matematyczne pojęcia, szukają powiązań świata przyrody z językiem matematyki. We wrześniu dzieci poznawały na przykład pojęcie symetrii osiowej – szukały obiektów symetrycznych w przyrodzie, same takie obiekty rysowały, wycinały, malowały. Pozwoliło im to nie tylko na poznanie nowego pojęcia, ale także na znalezienie powiązań między otaczającym ich światem przyrody a matematyką. Wiele zagadnień pokazywana jest w sposób praktyczny, doświadczalny, by dzieci mogły same znaleźć analogie, uczyć się formułowania wniosków. Na zajęciach uczniowie uczą się również ścisłego formułowania myśli, tak przydatnego przecież w życiu. Przed nami jeszcze wiele ciekawych zajęć, np. cały cykl zajęć o skali, o zmysłach ludzkich, bryłach i figurach geometrycznych i wiele innych. Zajęcia te, mamy nadzieję, pozwolą dzieciom rozwinąć, a czasem na nowo odkryć, swoje pasje. Są one też dobrym sposobem na poszerzenie umiejętności nawet u tych najmłodszych uczniów.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie ( dostosowane do wady wymowy) i grupowo. Pierwsze zajęcia poświecone były diagnozie logopedycznej. Kolejnym etapem zajęć są ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ponieważ sprawne i ćwiczone narządy są warunkiem dalszej pracy korekcyjnej. Zajęcia prowadzone są metodą objaśnienia, pokazu, kinestezji artykulacyjnej, metodą kontroli wzrokowej.17 października odbyło się spotkanie z rodzicami , na których rodzice zostali zapoznani z wymaganiami diagnozy, celami i zasadami terapii logopedycznej oraz z planem pracy na zajęciach.

Gimnastyka korekcyjna - na pierwszych zajęciach omówione zostały zasady BHP w czasie ćwiczeń Na następnych kształtowanie prawidłowej postawy , ćwiczenia ogólnorozwojowe, antygrawitacyjne, i nauka prawidłowego oddychania. W zajęciach bardzo pomocne są pomoce, sprzęt zakupiony w ramach tego projektu.

Zajęcia z trudnościami w zbywaniu umiejętności z matematyki - głównym celem tych zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych jak :określanie wzajemnego położenia przedmiotów, porównywanie i porządkowania zbiorów, grupowanie przedmiotów i figur geometrycznych, przeliczanie klocków, zabawa klockami Dienesa, porównywanie liczebności grup przedmiotów, przedstawianie liczb na osi liczbowej. Dzieci z ogromną chęcią pracują na zajęciach pomocami zakupionymi w ramach projektu( klocki, liczmany)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Powszechny Spis Rolny 2020

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia