Inwestycje lokalne

Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Krotoszyce dz. nr 65/8

 

Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak z radością informuje, o dalszych postępach w pracach budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Krotoszyce dz. nr 65/8”.

Na obecnym etapie mamy już wykończony dach i stropy. Trwają prace wykończeniowe ścian, stolarki, posadzki oraz elewacji.

plakat

Powiększ plakat (format JPG)

Informacja Wójta Gminy Krotoszyce

 
Informuję, że nawierzchnia drogi gminnej na działkach nr 14/2 oraz 14/4 obręb Bielowice zostanie przebudowana!

slajd mini

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w Gminie Krotoszyce – Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Krotoszyce dz. nr 65/8

 

Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak informuję, że na koniec marca 2021 r. wykonano pierwsze prace budowlane polegające na zagospodarowaniu placu budowy, roboty ziemne oraz część fundamentów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Krotoszyce dz. nr 65/8”. Z radością informuję o postępach w pracach polegających na budowie budynku wielorodzinnego. Jest to historyczne wydarzenie w Gminie Krotoszyce gdyż od lat 90-tych inwestycja polegająca na budowie nowego obiektu nie była realizowana.

Przypominam również, iż dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000,00 zł możliwe jest zrealizowanie tego zadania, za co jestem ogromnie wdzięczny – podkreśla Wojciech Woźniak Wójt Gminy Krotoszyce.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi brutto 1 560 563,10 zł z czego otrzymane środki z RFiL stanowią prawie 100 % finasowania.

Czytaj więcej: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w Gminie Krotoszyce – Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Krotoszyce dz. nr 65/8

Kolejna inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Gminie Krotoszyce!!!

 

Na początku marca 2021 r. rozpoczęto pierwsze prace ziemne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Krotoszyce dz. nr 65/8”. Gmina Krotoszyce na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000,00 zł planowanej wartości zadania.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi brutto 1 560 563,10 zł z czego otrzymane środki z RFiL stanowią prawie 100 % finasowania.

Wykonawcą robót została wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma: BUDOBRATEX I INWESTYCJE SP. Z O.O. INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA z Legnicy, ul. Tatrzańska 15B.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to września 2021 r.

Planowany budynek pełnił będzie ważną rolę dla mieszkańców gminy Krotoszyce, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej. Podstawowym warunkiem tej inwestycji jest poprawa warunków bytowych i niedostatków w przestrzeni dedykowanej mieszkańcom. Realizacja projektu w zamierzonym kształcie przyczyni się do zaspokojenia potrzeb będących konsekwencją złego stanu technicznego gminnego budynku mieszkalnego.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy gminy będą mogli żyć w godnych warunkach bytowych, spełniających obowiązujące normy i warunki techniczne. A na tym mi przede wszystkim zależy – mówi Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak.

Dodam, że jest to strategiczne zadanie, które stworzy mieszkańcom gminy warunki do zamieszkania obowiązujące w XXI w. a co za tym idzie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz standardów życia mieszkańców.Tarcza dla samorządów

 
plakat info tarcza dla samorzadów

Realizacja zadania inwestycyjnego

 

logo

Gmina Krotoszyce otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł. Otrzymane wsparcie finansowe zostało przeznaczone na realizację zadania inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej nr 108471D-UL. Kościuszki dz. nr 775 na odcinku od 0+000 do 0 +150 i dz. nr 776 na odcinku od 0+000 do 0+160 obręb Krotoszyce”.

Wartość zadania inwestycyjnego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 884 370,00 zł. Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w całości została przeznaczona na realizowane zadanie inwestycyjne, pozostała kwota zadania w wysokości 384 370,00 zł zostanie pokryta z budżetu Gminy Krotoszyce.

Czytaj więcej: Realizacja zadania inwestycyjnego

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia