Informacje o Gminie

O gminie Krotoszyce

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Gmina Krotoszyce położona jest w południowej części powiatu legnickiego, sąsiaduje z pięcioma gminami:

Administracyjnie gmina podzielona jest na 14 sołectw: Krotoszyce, Wilczyce, Krajów, Czerwony Kościół, Winnica, Janowice Duże, Tyńczyk Legnicki Kozice, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Babin-Kościelec, Prostynia Złotniki, Dunino, Szymanowice.

W sołectwach jest 17 miejscowości.
Według podziału na regiony gmina Krotoszyce należy do regionu przedgórskiego charakteryzującego się korzystnymi warunkami dla wegetacji upraw. Występują trzy typy gleby: Wysoka jakość gleb i sprzyjające warunki klimatyczne przesądzają o rolniczym charakterze Gminy Krotoszyce. Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w rolnictwie. W gminie funkcjonuje 465 gospodarstw indywidualnych których średnia powierzchnia wynosi 12.2 ha.
Przez teren gminy przepływają dwie rzeki: rzeka Kaczawa o szerokości koryta 5 m i głębokości 1 m i rzeka Nysa Szalona o szerokości koryta 4 m i głębokości 1 m. Główne szlaki dróg kołowych to: Wrocław - Olszyna (autostrada A-4), Legnica – Złotoryja (dalej do Jeleniej Góry). Wspaniała przyroda i dobrze rozwinięte rolnictwo to charakterystyczne cechy Gminy Krotoszyce położonej w dorzeczu Kaczawy i Nysy szalonej. Malownicze krajobrazy, piękne zespoły pałacowo – parkowe, trwałe ślady bogatej działalności lubiąskiego klasztoru cystersów oraz zabytki z okresu wojen napoleońskich stanowią doskonałą ofertę turystyczną. Sprzyja to także rozwojowi agroturystyki i turystyki sobotnio-niedzielnej, szczególnie dla mieszkańców okolicznych miast.

Serdecznie zapraszamy !

wróć na początek strony