Granty na wymianę pieców

Zapytanie ofertowe z dnia 12 listopada 2020 roku

 
Przedmiot zapytania: Pełnienie funkcji Inspektora technicznego, sprawującego nadzór techniczny nad realizacją zadania pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - Inspektor techniczny"

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Zapytanie ofertowe z dnia 21 października 2020 roku

 
Przedmiot zapytania: Pełnienie funkcji Inspektora technicznego, sprawującego nadzór techniczny nad realizacją zadania pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - Inspektor techniczny", zwany w dalszej części Wykonawcą.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Informacja z dnia 20 października 2020 roku ws. zakończenia procedury oceny projektów grantowych

 
logo
Informuję, iż w dniu 20 października 2020 r. zakończyła się procedura oceny projektów grantowych w Gminie Krotoszyce w ramach projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii. W ramach konkursu wpłynęło 28 wniosków, których wartość całkowita wynosiła 722 824,30 zł, natomiast wartość dofinansowania to 515 531,16 zł. W trakcie naboru/oceny Grantobiorcy wycofali trzy wnioski o powierzenie grantu, na ogólna wartość dofinansowania 56 677,50 zł. Komisja Oceny Projektów pozytywnie oceniła 25 projektów. Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania, listę projektów rezerwowych oraz odrzuconych - projektów, które nie spełniły kryteriów dostępowych.

Treść informacji
Załącznik

Notatka wewnętrzna z prac Komisji Oceny Projektów sporządzona w dniu 19 października 2020r. - odwieszenie terminu oceny wniosków

 
Treść notatki

Kwalifikowalność kosztów przy projekcie

 
Procedura do pobrania

Komunikat z dnia 13 października 2020 roku

 
w sprawie terminu zakończenia oceny projektów grantowych

Treść komunikatu

Informacja o przesunięciu terminu konkursu

 
Informacja
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia