Granty na wymianę pieców

Powykonawczy audyt uproszczony

 

grafika ikonaZgodnie z § 7 pkt. 3 umowy o powierzenie grantu przypominamy, że Grantobiorca zobowiązany jest do pomiaru ekektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji Projektu poprzez sporządzenie na własny koszt powykonawczego Audytu uproszczonego, po roku od daty zakończenia realizacji projektu określonej w § 5 ust 1 (najpóźniej do 30.09.2022r. ) oraz dostarczenia dokumentu Grantodawcy. Audyt musi zawierać wyliczenie roczne emisji CO2 oraz PM10 i PM2,5 Ilości zużytej energii elektrycznej do ogrzewania, ilość zużytej energii cieplnej oraz porównanie ww. wartości z wartościami wskazanymi w audycie uproszczonym wykonanym przed realizacją modernizacji.Koszt audytu powykonawczego nie podlega refundacji.

Informujemy również, iż nie ma opracowanego gotowego wzoru audytu powykoawczego. Może on być przygotowany wg własnego opracowania.

Przypominamy o sporządzeniu audytu uproszczonego

 
plakat

Powiększ informację (format JPG)

30.09.2021 r. - nieprzekraczalny termin zakończenia inwestycji

 

plakat

Informacja Wójta Gminy Krotoszyce

 
Informacja grant
Powiększ treść (format JPG)

Informacja Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 23 czerwca 2021 roku

 
informacja mini

Rozstrzygnięcie II naboru wniosków o grant
Lista rankingowa

Granty na wymianę pieców w gminie Krotoszyce

 
Wymiana pieca
Powiększ obraz (format JPG)

Informacja z otwarcia ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 Dotyczy przeprowadzonego zapytania ofertowego nr ZW.271.10.2021 na realizację zamówienia pn. „Dostawa i montaż tablicy informacyjnej oraz tabliczek pamiątkowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii realizowany”

Treść informacji - format pdf
Treść informacji - format edytowalny
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia