Granty na wymianę pieców

Informacja Wójta Gminy Krotoszyce

 
Informacja grant
Powiększ treść (format JPG)

Informacja Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 23 czerwca 2021 roku

 
informacja mini

Rozstrzygnięcie II naboru wniosków o grant
Lista rankingowa

Granty na wymianę pieców w gminie Krotoszyce

 
Wymiana pieca
Powiększ obraz (format JPG)

Informacja z otwarcia ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 Dotyczy przeprowadzonego zapytania ofertowego nr ZW.271.10.2021 na realizację zamówienia pn. „Dostawa i montaż tablicy informacyjnej oraz tabliczek pamiątkowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii realizowany”

Treść informacji - format pdf
Treść informacji - format edytowalny

Weź dotację - wymień piec

 
plakat

Więcej informacji - powiększ plakat (format PDF)

Zarządzenie nr 21 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 10 marca 2021 roku

 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków grantowych w ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. ‘Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Rusza II nabór wniosków grantowych na wymianę nieekologicznych kotłów grzewczych

 

logo projekt ue

Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza II nabór
wniosków grantowych
w ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”.

Gmina Krotoszyce wraz z Gminą Bolków, Gminą Paszowice, Gminą Mściwojów oraz Gminą Wądroże Wielkie rozpoczęła realizację projektu pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii’.

Celem projektu jej poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez udzielenie grantów umożliwiających wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Wsparcie obejmuje modernizację systemów grzewczych poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych na OZE lub instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe.

Z dofinansowania w ramach projektu w Gminie Krotoszyce będzie mogło skorzystać 50 mieszkańców (liczba może się zwiększyć w zależności o wartości złożonych wniosków). W ramach I nabory umowy na powierzenie grantu zostały odpisane z 25 Grantobiorcami, w związku z tym z dofinansowania może skorzystać jeszcze 25 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krotoszyce.
UWAGA - NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Maksymalna kwota dofinansowania 20 000 zł , co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które NIE ZOSTAŁY rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem o naborze oraz dokumentami załączonymi poniżej.

Więcej informacji - ogłoszenie (format PDF)
Załączniki do pobrania (format ZIP, 7.5Mb)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia