Nowy system gospodarowania odpadami

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Drukuj
 
czwartek, 05, listopad 2020 13:30
Rozmiar czcionki:

W dniu 18 września 2020 r. Rada Gminy Krotoszyce podjęła Uchwałę Nr XVIII/151/2020 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 5456), na mocy której nieruchomości niezamieszkałe z dniem 01 stycznia 2021 r. zostaną wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym wszyscy Państwo,  dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, warsztatów samochodowych, rzemiosła w tym: fryzjerstwa,  kosmetyki, krawiectwa itp., którzy złożyli deklarację do gminy zobowiązani są do podpisania indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem, które posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Krotoszyce w zakresie odbioru odpadów komunalnych, dostępnego na stronie internetowej www.bip.krotoszyce.pl w zakładce (patrz na lewo) Gospodarka odpadami – „Rejestr Działalności Regulowanej”.

Z uwagi na obowiązek prowadzenia ewidencji tych umów -  zwracam się z uprzejmą prośbą o dostarczanie do Urzędu Gminy Krotoszyce ich kserokopii. Brak złożenia wymaganych umów skutkuje  wezwaniem do ich okazania.

Pełna treść dokumentu (format PDF)

wróć na początek strony