AR i MR - najnowsze informacje

Już ponad 97% uprawnionych rolników otrzymało płatności bezpośrednie za 2009 r.

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:
Niemal wszyscy rolnicy, którzy złożyli w ubiegłym roku poprawnie wypełnione wnioski, a przeprowadzone kontrole na miejscu nie wykazały u nich nieprawidłowości, otrzymali już płatności bezpośrednie i dopłaty ONW za 2009 rok.

Do 23 marca ARiMR przekazała na konta bankowe rolników w sumie ponad 13 mld zł z tytułu obu tych dopłat. Płatności bezpośrednie otrzymało już ponad 97% rolników, a dopłaty wspierające działalność rolniczą na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania - ponad 98% uprawnionych. Na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2009 r. czeka już tylko około 37 tys. rolników, ponieważ złożone przez nich wnioski były po kontrolach powtórnie sprawdzane bądź wnioskodawcy musieli złożyć dodatkowe wyjaśnienia. ARiMR, zgodnie z prawem, powinna zakończyć wypłatę dopłat bezpośrednich za 2009 r. do 30 czerwca br.

Kierownictwo Agencji wspierane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrobiło wszystko, aby uprawnieni rolnicy otrzymali pieniądze z dopłat bezpośrednich za 2009 r. i ONW jak najszybciej stąd większość wypłat nastąpiła już w grudniu ubr. Założeniem było też to by w zasadzie wszyscy rolnicy otrzymali pieniądze przed wzmożonymi zakupami nawozów i innych środków niezbędnych do przeprowadzenia wiosennych prac polowych.

Dopłaty bezpośrednie otrzymuje blisko 1,4 mln rolników, dla których przewidziano za 2009 rok łącznie około 12,6 mld zł. a dopłaty ONW otrzymuje około 750 tys. rolników, którym ARiMR wypłaca z tego tytułu ponad 1,3 mld zł rocznie. Na dopłaty obszarowe przewidziano kwotę o blisko 40% wyższą od wypłaconej za 2008 rok co było wynikiem zarówno korzystnego kursu złotówki do euro jak i rosnącego z roku na rok poziomu dopłat w Polsce w stosunku do krajów tzw. starej 15.

Dopłaty obszarowe, jakie za 2009 rok otrzymała już prawie wszyscy polscy rolnicy, stanowią około 90% płatności wypłacanych rolnikom w państwach "starej Unii". Wynika to stąd, że u nas tzw. plon referencyjny, który Bruksela brała przy ustalaniu systemu płatności obszarowych dla nowych państw UE był niższy niż w dawnej 15 i dlatego polscy rolnicy otrzymywali do tej pory niższe dopłaty od wypłacanych w państwach "starej" UE. Poziom dopłaty rósł jednak z roku na rok i za 2010 rok będą one takie same w całej wspólnocie. Zagwarantował to traktat akcesyjny, podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Kopenhadze.

Poziom dopłat bezpośrednich w Polsce w kolejnych latach od momentu wstąpienia do Unii (nie dotyczy płatności energetycznych i płatności cukrowej) ilustruje poniższa tabela:
Poziom dopłat bezpośrednich w Polsce

Warto przypomnieć, że płatności bezpośrednie są podstawowym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i pozwalają na poprawienie sytuacji rolników bez windowania cen za płody rolne przy rosnących w rolnictwie kosztach, z powodu drożejących nawozów i innych środków produkcji potrzebnych rolnikom. Unijne dopłaty bezpośrednie, współfinansowane z krajowego budżetu, zapewniają też konsumentom tańszą żywność i pozwalają utrzymać produkcję rolniczą w UE, która bez nich byłaby nieopłacalna i niekonkurencyjna w starciu na rynkach zagranicznych z tanią żywnością z innych regionów świata. Upadek rolnictwa w UE oznaczałoby dla Europy katastrofę gospodarczą, ekonomiczną i ekologiczną.

Źródło: ARiMR; Departament Komunikacji Społecznej.

wróć na początek strony