AR i MR - najnowsze informacje

Pieniądze z ARiMR unowocześniają polską wieś

 
Rozmiar czcionki:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozdziela środki finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i z budżetu krajowego. Dzięki nim wzrasta efektywność produkcji rolniczej, unowocześniają się zakłady przetwórstwa i poprawia jakość żywności. Wpływają też one na to, że polska wieś i małe miasta stają się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Służą temu inwestycje w lokalną infrastrukturę, poprawę regionalnych połączeń komunikacyjnych, udostępnienie Internetu, rozwój przedsiębiorczości oraz w edukację, ochronę zdrowia i środowiska naturalnego, turystykę, sport, kulturę i utrzymanie dziedzictwa narodowego. Dzieki temu coraz więcej osób osiedla się na terenach wiejskich a maleje ilość tych którzy przenoszą się do miast. W perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 polski sektor rolno spożywczy ma do wykorzystania 43 miliardy euro. Do tej pory ARiMR przez 15 lat wypłaciła Beneficjentom w sumie, ze środków unijnych i budżetu krajowego, przeszło 100 miliardów złotych. Około 94% z tych środków przeznaczono na inwestycje w zakładach przetwórczych, gospodarstwach rolnych lub na obszarach wiejskich oraz w przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska naturalnego.

Obecnie ARiMR realizuje:

  • Płatności bezpośrednie, w ramach których przyjmuje co roku około 1,4 mln wniosków od rolników. Za 2009 rok dopłaty przekroczą 12,5 miliarda zł.
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego budżet wynosi łącznie 17,2 mld euro; Do tej pory wypłacono z niego ponad 11 miliardów zł w tym roku odbędą się kolejne nabory wniosków o przyznanie wsparcia
  • Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” z budżetem około 1 mld euro
  • Pomoc krajową w formie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych i dofinansowania dla firm prowadzących utylizację padłych zwierząt gospodarskich
  • Prowadzi również system Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Jest to ważny element systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w Unii Europejskiej

Co udało się już zrobić:

Mamy wiele nowoczesnych polskich gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa żywności: Zmiany zachodzące na polskiej wsi są coraz bardziej widoczne i przybliżają nas do najbardziej rozwiniętych państw. Wyodrębniła się i umacnia grupa gospodarstw produkujących na rynek, firmy przetwórcze z powodzeniem konkurują swoimi wyrobami na rynkach światowych a w przetwórstwie ryb staliśmy się największą potęgą w Europie. Polska wieś jest coraz nowocześniejsza. Większość mieszkańców utrzymuje się już przede wszystkim z dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej i mniej niż połowa z nich ma jakikolwiek związek z gospodarowaniem na roli. Tylko 15% dochodów mieszkańców wsi pochodzi bezpośrednio z rolnictwa.

Dzięki Funduszom Europejskim i krajowym, rozdysponowanym przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnicy kupili m.in.:108 tysięcy sztuk nowoczesnego sprzętu rolniczego za blisko 4 miliardy zł. w tym ponad 84 tys. maszyn i urządzeń głównie do produkcji roślinnej i ponad 17 tys. ciągników. Wybudowali też około 500 chlewni o łącznej powierzchni 19 hektarów, ponad 200 obór o pow. 15 ha, czy ponad 100 szklarni o powierzchni przekraczającej 91 ha.

Środki rozdzielone przez ARiMR wpłynęły też korzystnie na ochronę środowiska naturalnego: Wspierane finansowo przedsięwzięcia miały zapewnić m.in. ochronę wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Powstało ponad tysiąc indywidualnych oczyszczalni ścieków, ponad 350 urządzeń zaopatrujących gospodarstwa w energię, około 60 ujęć wody czy 40 wodociągów. Wybudowane zostało płyty obornikowe o łącznej powierzchni blisko 3,8 mln metrów kwadratowych oraz około 3,2 metrów sześciennych zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. 900 gospodarstw uzyskało możliwość odprowadzania lub oczyszczania ścieków. Na blisko 1,2 mln hektarach prowadzona jest produkcja rolna zgodna z ochroną środowiska i z zachowaniem lokalnych gatunków roślin, a także udało się zachować wiele lokalnych ras zwierząt hodowlanych.

Powstają nowe miejsca pracy: Dzięki pomocy finansowej z Agencji zostało utworzonych około 9 tys. nowych miejsc pracy. Najwięcej, bo około 4,5 tys. miejsc pracy powstało w sektorze drobnych usług świadczonych na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich a np. 600 nowych miejsc pracy związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Inwestycje w przetwórstwo żywności: Tu najwięcej środków „pomocowych” trafiło do sektora przetwórstwa i magazynowania owoców i warzyw – dofinansowano 236 projektów oraz do sektora mleczarskiego – pieniądze dostało 235 zakładów. Dotychczasowe wsparcie dla przetwórców wyniosło około 1,7 miliarda zł, a te pieniądze zakłady zainwestowały w poprawę i kontrolę warunków zdrowotnych – około 26% wypłaconych środków, poprawę i kontrolę jakość przetwarzanych produktów – 22% oraz zakup nowoczesnych technologii – 18% wszystkich środków finansowych.

Pieniądze nie są „przejadane”: Z badań ankietowych, które przeprowadzono w 2007 r. w woj. wielkopolskim wynika, że 97% pieniędzy z dopłat bezpośrednich rolnicy przeznaczają na cele produkcyjne, a tylko 3% na konsumpcję. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku wykorzystania pieniędzy z programów inwestycyjnych. Tylko wsparcie w postaci rent strukturalnych nie było bezpośrednio przeznaczone na inwestycje. Jednak i w tym wypadku przyniosło ono korzyści, bo korzystający z rent przekazali gospodarstwa „w ręce” młodych dynamicznych rolników a zarazem poprawia się struktura agrarna w Polsce. Jeszcze w 2007 roku średnia powierzchnia gospodarstwa wynosiła 9,91 ha, by w 2008 roku przekroczyć nieznacznie 10 ha, a w 2009 r. osiągnąć wielkość 10,15 ha.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej, ma stałą akredytację agencji płatniczej i jest bardzo dobrze oceniana przez mieszkańców wsi, którzy podkreślają pozytywne zmiany w jej pracy, które zaszły w ostatnim roku. Tylko 6 procent badanych miało do niej zastrzeżenia.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl , w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji. Można też skorzystać z bezpłatnej infolinii: 0 800 380 084 - czynnej przez 7 dni w tygodniu w godz. 7 - 21.

Źródło; ARiMR

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Powszechny Spis Rolny 2020

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia