Przewodnik po Urzędzie

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Urząd Gminy Krotoszyce
59-223 Krotoszyce
ul. Piastowska 46

tel. 76 88-78-421, 76 88-78-422,
fax 76-74-34-193, 76-88-78-370

Obsługa finansowa -  Bank Spółdzielczy w Legnicy  Oddział  w Krotoszycach .
Nr konta  62 8649 1015 2004 4000 0303 0012

Czas pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wójt przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:  wtorki od 14.00 do 16.00
 

Nr pokojuNr wew. telefonu 

 

 

         PARTER

3

18

Ewa Mirek - Skarbnik Gminy

4

4

20

20

Anna Kraśnicka  - księgowość finansowa , ewidencja podatku VAT

Ewelina Wojewódzka   - księgowość budżetowa , rozliczenia z ZUS i US, koordynacja dochodów budżetu gminy

5

5


5

19

19


19

Justyna Machaj - wymiar podatków, wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków, akcyza od paliwa rolniczego, przyjmowanie podań w sprawach ulg uznaniowych

Paulina Jarema-Banach  - rozliczenia podatkowe, windykacja należności  podatkowych, wydawanie  zaświadczeń   w  tym zakresie, windykacja należności z tytułu czynszu

Joanna Wiśniowska - księgowość budżetowa, rozliczenia VAT

5a

17

Daniel Woźniak - pomoc adm. w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i inf. z PZP

8

16

Regina Golicz - ewidencja ludności, meldunki,  dowody osobiste, wojskowość

10

10

15

15

Paweł Hubaczek - gospodarka komunalna , selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku, tel. służbowy 512-267-898

Karina Stawarska - pomoc adm. Rozliczenia i windykacja opłat za wywóz odpadów, wodę i ścieki

Justyna Liszyk - Świder - inwestycje i budownictwo oraz gospodarka wodno – ściekowa


 

 

       I      PIĘTRO

12

25

Sala  narad

13

23

Janusz Terelak  - zarządzanie kryzysowe .ochrona p/poż, drogownictwo i oświetlenie uliczne tel. służbowy 512-267-049

14

11

Lidia Drohomirecka  - sekretariat, tel. służbowy 512-266-647

15

13

Anna Rabska - Sekretarz Gminy, tel. służbowy 512-267-815

16

12

Beata Castañeda Trujillo    - Wójt Gminy

17

14

Danuta Sawczuk - Biuro Rady Gminy, obsługa sesji i komisji Rady Gminy, sprawy sołectw

 

 

        II    PIĘTRO

20

20

21

21

Marta Marczak - gospodarka mieniem gminy, nabywanie sprzedaż i dzierżawy nieruchomości, podziały

Magdalena Pilich-Zaremba - oświata, stypendia szkolne, zdrowie, kadry tel. służbowy 512-267-338

21

 

archiwum

22

22

22

 
 

Marzena Cedzidło - rolnictwo, leśnictwo, melioracja ,ochrona środowiska, wydawanie decyzji środowiskowych, opłata adiacencka

Agnieszka Wojtanowicz - rejestracja działalności gospodarczej zezwolenia na sprzedaż alkoholu, nadzór nad gminnym programem profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych, fundusz sołecki


Wykaz adresów poczty elektronicznej

Wójt Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretarz Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skarbnik Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rada Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zarządzanie kryzysowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gospodarka mieniem gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Działalność gospodarcza Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Edukacja Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewidencja ludności Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inwestycje, budownictwo i gospodarka wodno – ściekowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podatki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odpady, gospodarka komunalna i mieszkaniowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Księgowość Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pomoc administracyjna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia