Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2018 z dn. 01.02.2018r.

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 10/2018 z dn. 01.02.2018r. ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.).

Załączniki do ogłoszenia

- Treść ogłoszenia - nabór wniosków 10/2018 (fromat PDF)
- Załącznik 1: planowane do osiągnięcia wskaźniki (format PDF)
- Załącznik 2: Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 - 2023 (format PDF)
- Załącznik 3: Procedura wyboru i oceny operacji (format PDF)
- Załącznik 4: Kryteria wyboru operacji (format PDF)
- Załącznik 5: Karta zgodności z LSR (format PDF)
- Załącznik 6: Karta zgodności z PROW 2014-2020 (format PDF)
- Załącznik 7: Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (format DOC)
- Załącznik 8: Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (format DOC)
- Załącznik 9: Regulamin organizacyjny organu decyzyjnego - Rady (format PDF)
- Załącznik 10: Regulamin doradztwa LGD (format PDF)
- Załącznik 11: Karta doradztwa (format PDF)
- Załącznik 12: UPOWAŻNIENIE do złożenia wniosku o przyznanie pomocy (format DOC)
- Załącznik 13: ZOBOWIĄZANIE BENEFICJENTA (format DOC)
- Załącznik 14: Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD (format DOC)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia