Kurs szkoleniowy - „Liderzy Natury”

Drukuj
 
czwartek, 28, październik 2010 16:19
Rozmiar czcionki:
Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym pn. „Liderzy Natury” mającym na celu wszechstronne przygotowanie liderów którzy będą realizować działania związane z propagowaniem znaczenia obszarów Natura 2000 i ich wykorzystania w rozwoju społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym i regionalnym.


Uczestnicy kursu nabędą umiejętności:
kreowania i wdrażania inicjatyw łączących ochronę walorów przyrodniczych z rozwojem zrównoważonym obszaru, pozyskiwania środków finansowych i zarządzania takimi przedsięwzięciami. W trakcie kursu uczestnicy będą mogli nie tylko, zapoznać się z wiedzą dotyczącą ochrony obszarów Natura 2000, ale również aspektami praktycznymi prowadzenia działań informacyjnych i kampanii społecznych zapobiegających konfliktom na tym tle, inicjowania współpracy partnerskiej i angażowania społeczności lokalnych w poszukiwanie korzystnych rozwiązań dla lokalnych usług i produktów opartych o zasoby przyrodnicze. Uczestnicy przećwiczą praktycznie nabyte umiejętności realizując w trakcie trwania kursu tzw. Mały Projekt – przedsięwzięcie informacyjno-edukacyjne kierowane do społeczności lokalnej.

Kurs szkoleniowy kierujemy do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i Grup Partnerskich położonych na obszarach przyrodniczo-cennych (pracowników biur, animatorów, liderów i partnerów LGD i GP), przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem działań ekologicznych, pracowników gmin położonych na obszarach chronionych, prowadzących sprawy ochrony środowiska lub promocji oraz pasjonatów ochrony przyrody.

Program kursu obejmie 3 zjazdy trwające 2,5 dnia odbywające się co 2 miesiące na Dolnym Śląsku w okolicach Wrocławia. Pierwszy zjazd odbędzie się 25, 26, 27 listopada.

Dokumenty do pobrania:

wróć na początek strony