Kurs szkoleniowy - „Liderzy Natury”

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:
Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym pn. „Liderzy Natury” mającym na celu wszechstronne przygotowanie liderów którzy będą realizować działania związane z propagowaniem znaczenia obszarów Natura 2000 i ich wykorzystania w rozwoju społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym i regionalnym.


Uczestnicy kursu nabędą umiejętności:
kreowania i wdrażania inicjatyw łączących ochronę walorów przyrodniczych z rozwojem zrównoważonym obszaru, pozyskiwania środków finansowych i zarządzania takimi przedsięwzięciami. W trakcie kursu uczestnicy będą mogli nie tylko, zapoznać się z wiedzą dotyczącą ochrony obszarów Natura 2000, ale również aspektami praktycznymi prowadzenia działań informacyjnych i kampanii społecznych zapobiegających konfliktom na tym tle, inicjowania współpracy partnerskiej i angażowania społeczności lokalnych w poszukiwanie korzystnych rozwiązań dla lokalnych usług i produktów opartych o zasoby przyrodnicze. Uczestnicy przećwiczą praktycznie nabyte umiejętności realizując w trakcie trwania kursu tzw. Mały Projekt – przedsięwzięcie informacyjno-edukacyjne kierowane do społeczności lokalnej.

Kurs szkoleniowy kierujemy do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i Grup Partnerskich położonych na obszarach przyrodniczo-cennych (pracowników biur, animatorów, liderów i partnerów LGD i GP), przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem działań ekologicznych, pracowników gmin położonych na obszarach chronionych, prowadzących sprawy ochrony środowiska lub promocji oraz pasjonatów ochrony przyrody.

Program kursu obejmie 3 zjazdy trwające 2,5 dnia odbywające się co 2 miesiące na Dolnym Śląsku w okolicach Wrocławia. Pierwszy zjazd odbędzie się 25, 26, 27 listopada.

Dokumenty do pobrania:

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia