Akcelerator Innowacji

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. realizuje projekt pn. Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska”, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

AKCELERATOR INNOWACJI oferuje wsparcie doradcze i kapitałowe dla innowacyjnych pomysłów w początkowych etapach ich rozwoju.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • Przedsiębiorców i pomysłodawców - autorów innowacyjnych pomysłów lub dysponujących nowatorskimi rozwiązaniami, na bazie których chcą rozwijać nowe przedsiębiorstwa
 • Osób ze środowiska akademickiego i naukowo-badawczego, chcących skomercjalizować wyniki swoich badań i wynalazków

ZAPEWNIAMY:

 • wiedzę i doświadczenie ekspertów na etapie wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych pomysłów
 • bazę biurową i laboratoryjną dla przetestowania pomysłów
 • dofinansowanie nowego przedsięwzięcia do kwoty 200.000 euro

OFERTA PROJEKTU

Na etapie preinkubacji

 • analizy rynkowe, biznes plany i studia wykonalności dla innowacyjnych koncepcji biznesowych
 • doradztwo i usługi eksperckie w zakresie badania zdolności patentowej, praw własności intelektualnej, patentów, licencji
 • bezpłatne udostępnienie powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem i mediami
 • bezpłatne udostępnienie bazy technicznej i aparaturowej

Na etapie wejścia kapitałowego

 • Dofinansowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa do kwoty 200.000 Euro
 • Udział Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w nowopowstałej spółce poniżej 50%
 • Maksymalny okres zaangażowania kapitałowego ARR ARLEG S.A. w przedsięwzięcie – 5 lat

Obecnie Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. PROWADZI
NABÓR WNIOSKÓW do projektu
AKCELERATOR INNOWACJI

Wnioski do projektu można składać w siedzibie firmy osobiście lub drogą pocztową

ARR „ARLEG” S.A.
Ul. Rataja 26, 59-220 Legnica
Tel. 76 862 27 77, Fax 76 862 09 68

Szczegółowe warunki udziału w projekcie wraz z formularzami
wniosków dostępne są na stronie internetowej projektu
www.akcelerator.arleg.eu

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia