Pomagam bezpiecznie

Drukuj
 
wtorek, 27, kwiecień 2010 11:14
Rozmiar czcionki:
Pomagam bezpiecznieUczniowie Zespołu Szkół w Krotoszycach wzięło udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Pomagam bezpiecznie” i konkursie wiedzy pod hasłem „Umiejętnie znaczy bezpiecznie” zorganizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Legnicy.

Przygotowania do konkursu odbyły się w dniach 20.04.2010r., 21.04.2010 r. Inspektor KRUS PT w Legnicy Elżbieta Kiełbasa i Radca Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy Jacek Grygotowicz w czasie warsztatów prowadzonych w formie pogadanek, przedstawiali zagrożenia wynikające z udziału dzieci i młodzieży w pracach w rodzinnych gospodarstwach rolnych.

W większości gospodarstw nie występuje wyraźna granica między miejscem pracy a miejscem zamieszkania rodziny. Niektóre czynności wykonywane są w domu mieszkalnym lub jego bliskim sąsiedztwie. Z tej racji na stanowisku pracy rolnika można spotkać osoby nie uczestniczące w pracy (małe dzieci, osoby w podeszłym wieku, goście), które mogą stwarzać dodatkowe zagrożenie swoim i nieprzewidzianym zachowaniem lub mogą być narażone na niebezpieczeństwa wynikające z prac wykonywanych przez inne osoby. Poprzez tego typu działania młodzi ludzie przebywający w środowisku wiejskim i pomagający przy pracach w gospodarstwach rolnych, uczą się zasad bezpieczeństwa, a często nabytą w ten sposób wiedzą dzielą się z osobami dorosłymi, eliminując dzięki temu zagrożenia zdrowia a niekiedy i życia występujące w rolnictwie. Inspiracją dla najmłodszych uczestników pogadanek i źródłem wiedzy dla ich starszych kolegów uczęszczających do gimnazjum, była prezentacja multimedialna oraz film pt.” Rodzina Porażków” przedstawiające prace i czynności szczególnie niebezpieczne, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15.

"Prace plastyczne dzieci oraz wyniki testów rozwiązanych przez gimnazjalistów dają nadzieję, że teraz zanim Adaś wsiądzie na ciągnik rolniczy lub wejdzie na drabinę, pomyśli jakie konsekwencje takie zachowania może nieść za sobą” – powiedziała Elżbieta Kiełbasa, isp. ds. prewencji KRUS.

Podsumowania konkursów dokonała komisja w składzie Elżbieta Kiełbasa ( Inspektor KRUS PT w Legnicy), Jacek Grygotowicz (Radca OIP PIP Wrocław Oddział w Legnicy) oraz Wioletta Buczkowska (Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krotoszycach). Nagrody laureatom zostały wręczone w dniu 26.04.2010 r. podczas uroczystego apelu.

Nagrody w konkursie plastycznym otrzymali: Kacper Szpila, Jakub Nowicki, Oliwer Matanina, Kurowska Justyna, Wójcik Aleksandra oraz Kamil Marszałkowski. Natomiast w konkursie wiedzy wyłoniono następujących laureatów: I miejsce Torebko Magdalena, II miejsce Grzegorz Wojtanowicz, III miejsce Dominika Bałtarowicz oraz wyróżniono trzy osoby: Damian Markowski, Kamil Bałtarowicz, Klaudia Wiśniewski. Nagrody ufundowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Legnicy, OIP PIP Wrocław Oddział w Legnicy oraz Auto Salon „Świtoń – Paczkowski” z siedzibą w Lubinie.

Opracowała:
Elżbieta Kiełbasa
Inspektor d/s prewencji
w KRUS PT w Legnicy


 

wróć na początek strony