Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce działając na podstawie uchwały Nr XXIX/184/2010 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 września 2010r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 621 poz. 5011), zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z póz. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Krotoszyce, w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Treść ogłoszenia (fomat PDF)
Druk ankiety z pytaniami dostępny pod linkiem Ankieta - „Program współpracy”
Zarządzenie nr 54/2013 oraz załączniki do zarządzenia dostępne w zakładce Organizacje pozarządowe

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

mikroporady.pl

mikroporady.pl

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych

PDO

POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia