„Aktywność- szansą na integrację społeczno- zawodową”

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

„Aktywność- szansą na integrację społeczno- zawodową”
realizowanego w terminie 01.05.2011r. – 31.07.2011r.
w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej
DZIAŁANIE 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od dnia 01.05.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy w partnerstwie z Gminą Krotoszyce realizuje projekt „Aktywność- szansą na integrację społeczno- zawodową” do którego przystąpiło 10 osób, w tym 6 kobiet do 24 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Krotoszyce, które jednocześnie są zarejestrowane w PUP Legnica.

Po przeprowadzeniu rekrutacji uczestnicy podpisali deklaracje oraz stosowane oświadczenia. W dniu 26.05.2011r. odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym, w celu zdiagnozowania problemów wynikających z niskiej samooceny, wyobcowania, braku motywacji. Następnie rozpoczęły się grupowe warsztaty psychologiczne

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia